Mail: henkf@schoep.net   Tel: 06-53830259
Home   |   Blog   |   Profiel   |   Organisatieadvies   |   Management   |   Publicaties   |   Referenties   |   Contact

publicaties

 Overzicht van publicaties

 • Schoep, Henk F. en Paul Uittenbogaard (juni 2018) Leidinggeven aan bevlogenheid - Binden en boeien èn beter presteren met bevlogen medewerkers. Symbiosis MC en Schoep M&O, Amstelveen/Assen. 
 • Schoep, Henk F. (februari 2017) Van de Cost en de Baet - editie 2017 - Een indicatieve en narratieve MKBA. Connecting Hands, Leeuwarden.
 • Schoep, Henk F. (maart 2014) Een positieve balans - Een indicatieve en verhalende Maatschappelijke Kosten Baten Analyse -Comfortzorg, Heerenveen. I.k.v. programma In voor zorg! van het ministerie van VWS en Vilans, Utrecht.
 • Schoep, Henk F. (februari 2014) Gescheiden perspectieven - Ontvlechting van een zorgcombinatie. I.k.v. programma In voor zorg! van het ministerie van VWS en Vilans, Utrecht.
 • Schoep, Henk F. (februari 2014) Van de Cost en de Baet - Een indicatieve en narratieve MKBA - Connecting Hands, Leeuwarden. I.k.v. programma In voor zorg! van het ministerie van VWS en Vilans, Utrecht.
 • Schoep, Henk en Wim Huppes (2009) Noodklok zorgboerderij. In: webmagazine ‘Medicalfacts’, 16 september 2009.
 • Schoep, Henk en Annemarie Koopman (2009) Minder coachen, meer sturen! In: Billboard, juni 2009.
 • Dröge, Alexander en Henk Schoep (2009) Bekend met uw rendement? – Financieel profiel scherpt portfoliostrategie. In: Billboard, april 2009.
 • Schoep, Henk en Annemarie Koopman (2008) Naar meervoudige zorgconcerns. In: Billboard Special Concernkrant, december 2008.
 • Schoep, Henk en Annemarie Koopman (2008) Haal meer rendement uit uw integratieprocessen. In: Billboard Special Concernkrant, december 2008.
 • Schoep, H.F. (2008) Cultuurscan – effectieve aanpak cultuurverandering. In: Billboard Special Concernkrant, december 2008.
 • Schoep, H.F. (2008) Breng uw strategie in kaart. In: Billboard Special Strategie, december 2008.
 • Schoep H.F. (2008) Gehandicaptenzorg: koers houden terwijl het stormt. In: Billboard Special Prinsjesdag 2008.
 • Schoep, H.F. (2008) Jeugdzorg: regisseurs gevraagd – de camera’s draaien al. In: Billboard Special Prinsjesdag 2008.
 • Schoep, H.F. (2008) Weg met het kwaliteitshandboek – naar herstel van menselijk kwaliteitsmanagement. In: Billboard, juni 2008.
 • Schoep, H.F. en F. Burkels (2006) Succesvol leidinggeven aan kwaliteitszorg – drie benaderingen voor het bepalen van de juiste managementtaken. In: VDZ Magazine, nr. 5, december 2006.
 • Schoep, H.F. e.a. (2005) Dimana Rumah Saya - eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar specifieke diensten en voorzieningen voor oudere Molukkers en Indische Nederlanders. Groningen, Thinktoo Organisatieadviseurs, juli 2005.
 • Wettum, G.C., M.C. Barnhard en H.F. Schoep (1992) Dagbesteding - een kwantitatief onderzoek naar de dagbesteding van bewoners van intramurale instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Utrecht, NZi, publicatie 192.837.
 • Barnhard, I., A. Dorrestein-Sluijs en H.F. Schoep (red.) (1992) Vernieuwing in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap - Een bundel lezingen van de jaarmarkt Zorgver­nieuwing 1991. Utrecht, NZi, publicatie 192.809.
 • Schoep, H.F. (1992) Dagbesteding verstandelijk gehandicapten onderzocht. In: NZi-notities, nr. 33, april 1992, pag. 4-5.
 • Schoep, H.F. (1992) Psychogeriatrie op zoek naar de eigen identiteit - Verslag van een werkconferentie van de VPG. In: Denkbeeld, jaargang 4 no. 1, maart 1992.
 • Kramer, G.J.A. en H.F. Schoep (1991) Ernstig probleemgedrag bij geestelijk gehandicapten. In: NTZ (Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg), 1991, no.4, pag. 183-196.
 • Barnhard, M.C., J.H.C.M. Meerveld en H.F. Schoep (1991) Zorgplannen in intramurale instellingen voor geestelijk gehandicapten - Deel 1: inventarisatie. Utrecht, NZi, publicatie 91.723.
 • Schoep, H.F. (1991) Jolanda is het topje van een ijsberg - NZi-onderzoek naar 'Ernstig Probleemgedrag' afgerond. In: NZi-notities, no. 30, januari 1991, pag. 4-8.
 • Schuring, G., M.C. Barnard, H.H. Kardaun, G.J.A. Kramer en H.F. Schoep (1990) Ernstig probleemgedrag - Een inventarisatie van probleemsituaties rond bewoners in de intramurale zwakzinnigenzorg. Utrecht, NZi, publicatie 90.683.
 • Schoep, H.F. (1989) Wegen naar Rome - Over de omvang van zwakzin­nigeninrichtingen. Utrecht, NZi, publicatie 89.634.
 • Schoep, H.F. (1989) Thema's voor de toekomst - Verkenning van zorgvernieuwing in de zwakzinnigenzorg. Utrecht, NZi (interne publica­tie).
 • Schoep, H.F. (1989) De structuur voor kleinschalig wonen. In: Wonen - 'My home is my Castle' Congresbundel J.J. Dondorp­fonds.
 • Schoep, H.F. (1988) Omvang van zwakzinnigeninrichtingen. In: NZi-notities, nr. 24, pag. 8-9.
 • Schoep, H.F. (1988) Eén maat voor de zorg? - Een achtergrondstudie naar de omvang van zwakzinnigeninrichtingen, literatuurstudie. Utrecht, NZi, publicatie 88.559.
 • Schoep, H.F. (1987) Lekenkennis als bron van vooruitgang - Een historisch-sociologisch model van wetenschapsontwikkeling (bespreking van proefschrift van Hans Harbers) In: Andersom, opiniemaandblad voor andragogie en sociale weten­schappen, jrg.1, nr.3, april 1987.

Downloads