Mail: henkf@schoep.net   Tel: 06-53830259
Home   |   Blog   |   Profiel   |   Organisatieadvies   |   Management   |   Publicaties   |   Referenties   |   Contact

management

Ervaring en resultaten

 

Manager Geïntegreerde EerstelijnsZorg

Als projectmanager ondersteun ik een huisartsenmaatschap bij het uitwerken en realiseren van projecten rond samenwerking in de keten en geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ), versterken van de onderlinge samenwerking en verbetering van de bedrijfsvoering.
Met de artsen ontwikkel ik een nieuwe strategische visie gerelateerd aan de veranderingen in de tweede lijn en de drie transities (3 D's). Deze visie vormt vervolgens de basis voor prioriteitstelling bij de verschillende inhoudelijke projecten. Om de plannen te realiseren wordt met mijn ondersteuning een buurpand aangekocht en een groot deel van de praktijk verbouwd en opnieuw ingericht.

Resultaat:
Een nieuw strategisch plan dat samenhanh aanbrengt in de initiatieven, aanloopfinanciering verkregen van de zorgverzekeraar, een zorgaanbodplan voor de praktijk in de wijk geformuleerd, een nieuwe rechtspersoon opgericht voor geïntegreerde eerstelijnszorg en een GEZ-contract gesloten met de nabije verzekeraar. Met verschillende eerste en tweedelijns aanbieders zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. De huisartsenpraktijk is meer ondernemend, blijkend uit nieuwe functies die worden opgepakt.

 

Manager Bedrijfsvoering & Projecten - Somatische dienst GGZ

De somatische dienst wordt gevormd door verschillende interne huisartsenpraktijken, een neuroloog, tandarts, fysiotherapeuten, diëtisten, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, dokters-/tandartsassistenten en een samenwerking met een ziekenhuisapotheek.
Naast het management van dagelijkse bedrijfsvoering, leid ik projecten gericht op een nieuwe strategische positionering, samenwerking en innovatie met het zicht op de veranderingen in de intra- en extramurale GGZ.

Resultaat:
Verdere professionalisering van de somatische zorg en de bedrijfsvoering, verhoogde productiviteit, versterkte samenwerking met de ziekenhuizen, nieuw leefstijlgericht aanbod, versterking van het ondernemerschap, nieuwe strategische positionering en samenwerking.

 

Projectmanager Ketensamenwerking rond ANW diensten medische zorg

Ontwikkeling van een gezamenlijke regionale avond- nacht- en weekenddienstenstructuur voor de medische zorg van twee verpleeghuisorganisaties, een GGZ instelling en drie instellingen voor gehandicaptenzorg.

Resultaat:
Werkende structuur met één artsenpool en afspraken over randvoorwaarden, achtervang, verrekening en ondersteuning; convenant op bestuurdersniveau tussen de verschillende organisaties.
(zie ook pagina referenties)

 

Directeur bedrijfsvoering Shared Service Centre

Drie verenigingen van organisaties in de verpleeg- en verzorgingssector (V&V), besluiten hun personeel en ondersteuning onder te brengen in één stichting. Doelstelling is het behalen van schaal- en kwaliteitsvoordelen door gezamenlijke processen en productontwikkeling, financiële administratie, HR, ICT en huisvesting. Als beoogd directeur bedrijfsvoering verzorg ik de op- en inrichting van het Shared Service Centre. In de vier daaropvolgende jaren groeit het bedrijf -mede door acquisitie van BPO van een vierde bedrijf- tot een omvang van 30 werknemers. Na liquidatie van een deel van de afnemers, voer ik een reorganisatie door en vorm het bedrijf om tot een organisatie-adviesbureau in de vorm van een BV.