Mail: henkf@schoep.net   Tel: 06-53830259
Home   |   Blog   |   Profiel   |   Organisatieadvies   |   Management   |   Publicaties   |   Referenties   |   Contact

blog

Burn-out als cultuurfenomeen - Leidinggeven aan bevlogenheid
02-10-2018

Een burn-out is meer een existentieel identiteitsprobleem dan veroorzaakt door teveel stress of een te hoge werkdruk. Dat beweert cultuurfilosoof Maarten Coolen vandaag in dagblad Trouw. "Een burn-out treedt op als je het verhaal over je eigen identiteit niet meer kunt volhouden." Daar kijk ik -vanuit het gedachtengoed van bevlogenleiderschap.nl- toch iets anders naar.

Lees verder
Aandacht in de zorg - Leidinggeven aan bevlogenheid
27-06-2018

Boeien en binden èn beter presteren met bevlogen medewerkers. Dat is wat wij beloven met het programma 'Leidinggeven aan bevlogenheid'. Met dit programma geven wij medewerkers, teams en leidinggevenden handvatten om met plezier te presteren en te ontwikkelen. We willen in de zorg "voldoende medewerkers die gemotiveerd en deskundig zijn", die leren, verbeteren en vernieuwen. Werven in de huidige arbeidsmarkt is al lastig, maar als onze medewerkers het pand ook weer snel via de achterdeur verlaten of zieken worden, wordt het wel heel ingewikkeld om onze doelen te halen. Deze blog is de eerste in een reeks waarin verschillende elementen van ons programma worden belicht. Ik begin met aandacht voor 'aandacht'.

Lees verder
Reclame voor een Crowdfundingsproject in de zorg
06-05-2014

Via het programma In voor zorg! van het ministerie van VWS leerde ik stichting Buro Lima kennen. Ik mocht als coach begeleiding bieden bij de ontwikkelingen van de organisatie in al zijn facetten. Het blijkt een parel in het zorglandschap. Nu moeten ze verhuizen en daarvoor is geld nodig. Het lukt alleen om voldoende geld bij elkaar te brengen, als allerlei mogelijkheden worden benut. Dus ook crowdfunding, want ook onze hulp is nodig.

Lees verder
'Via crucis' en vernieuwing
15-04-2014

In deze week voor Pasen besteden wij in onze protestantse wijkgemeente aandacht aan de statieën van de Kruisweg, ook wel 'Via Crucis' of 'Via Dolorosa' genoemd. Het blijkt een bron van inspiratie en soms ook van vernieuwing.

Lees verder
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse met positieve balans
09-04-2014

Voor Comfortzorg heb ik een Indicatieve en verhalende maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) uitgevoerd. Op basis van specifieke klantencasuïstiek is onderzocht wat de aanpak van deze bijzondere thuiszorgorganisatie heeft opgeleverd. De MKBA laat zien dat de werkwijze van Comfortzorg in een aantal gevallen een positief maatschappelijk saldo oplevert, maar niet altijd.

Lees verder
Bouwen met wat er is
02-11-2013

Ruim 75 ton drijfhout gebruikte Lars Vilks voor zijn sculpturen in het natuurgebied Kullaberg in Zweden. Een bouwwerk waarin je kunt dwalen, dat meeslepend is en inspirerend voor in ieder geval déze manager en adviseur.

Lees verder
Bloggen is geen sinecure
09-05-2011

Ik werd er voor gewaarschuwd toen ik eraan begon: heel regelmatig verversen. Steeds opnieuw iets schrijven anders haken mensen af. Ja, dacht ik, dat snap ik en dat gaat me lukken ook. Het is niet mijn sterkste kant, discipline, dat weet ik. Maar als ik niet te hoge eisen stelde moest het toch lukken. Het hoeven niet steeds wetenschappelijk verantwoorde stukken te zijn. Maar ook geen onzinteksten. Dat past per slot niet bij een organisatieadviseur die serieus genomen wil worden. Ik blijk mezelf toch nog slechter te kennen dan ik dacht.

Lees verder
Pentascope nummer 1 adviesbureau prijs/kwaliteitverhouding in MT100
02-12-2009

Pentascope is in de jaarlijkse Management Team 100 geëindigd als nummer 1 van de management- en organisatieadviesbureaus in de prijs/kwaliteitverhouding van haar dienstverlening. Op het onderdeel budgetbewaking staat Pentascope op een eervolle 2de plaats.

Lees verder
Kerken veranderen
17-11-2009

Soms valt het wel heel erg op dat ook onze kerken veranderen. Dan heb ik het niet over de leegloop, maar wel degelijk over vorm en inhoud. Artikelen over en discussies met ds. Klaas Hendrikse over zijn boek ‘Geloven in een God die niet bestaat’ roepen veel minder emoties op dan vergelijkbare discussies in de beginperiode van Kuitert & co.

Lees verder
Stop met coachen, begin met sturen
15-02-2009

Veel organisaties in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en GGZ hebben de laatste jaren geïnvesteerd in coachend leidinggeven. Coachen wordt gezien als de belangrijkste leiderschapsstijl, passend bij de hedendaagse visie op zorg en organisatie. Het zorgt ervoor dat medewerkers betrokken zijn, initiatief nemen, zelf oplossingen voor problemen vinden en leren van hun ervaringen.

Lees verder
Recept voor blije baby’s en selectie van goede werknemers
18-03-2008

De University of York – zelf nog een baby onder de Engelse universiteiten - heeft aangetoond dat vrouwen die tijdens de zwangerschap stoppen met roken, blijere baby’s hebben dan vrouwen die blijven roken. De onderzoekster heeft 18.000 baby’s gevolgd en constateert dat de baby’s beter gehumeurd zijn dan de baby’s van ‘pregnancy smokers’.

Lees verder
Liefde volgens protocol
10-02-2008

Heeft u al beleid gemaakt over relaties binnen de organisatie? Enkele weken geleden kreeg ik een berichtje onder ogen over een wijziging in het management van een zorgorganisatie onder verwijzing naar het beleid van de organisatie ‘inzake de vermenging van privé- en werkrelaties’. U kent waarschijnlijk zelf ook wel wat casuïstiek over deze ‘gewenste intimiteit’. In dit soort gevallen gaat het dan niet om relaties tussen medewerkers en cliënten – waar ook met enige regelmaat wat om te doen is – maar om relaties tussen medewerkers onderling.

Lees verder
De markt en de zorg: een ´deadly combination´?
21-10-2007

Ondernemerschap wordt in de zorgsector door velen nog altijd als iets ´vies´ gezien. Voor een deel zal dit samenhangen met het gebrek aan vertrouwen dat ´de samenleving´ heeft in het bedrijfsleven. Maar het heeft ook dieperliggende fundamentele oorzaken.

Lees verder
Kwaliteit in de zorg is niet altijd kwaliteit van zorg
30-06-2007

De afgelopen dagen was er veel commotie over een onderzoek van de Plexus Medical Group, waarin werd geconstateerd dat kwaliteitskeurmerken niet leiden tot betere zorg. De inspectie Gezondheidszorg (IGZ) is het helemaal met Plexus eens: de huidige kwaliteitssystemen in de Nederlandse zorg zijn gericht op processen en structuren, "maar systemen leiden nog niet per definitie tot betere zorg voor de patiënten", aldus de inspectie in De Volkskrant.

Lees verder
Experiment Nederland
06-06-2007

Zoals gebruikelijk in de auto, luisterde ik gisterochtend ook weer naar Radio 1. Daar viel ik midden in een discussie waarin het woord ‘preferendum’ regelmatig viel. D’66 leider Pechtold wordt genoemd als geestelijk vader van het preferendum. Dat is een variant op het referendum, waarbij het niet zozeer gaat om ja of nee zeggen tegen een besluit of voorstel, maar om het uitspreken van een voorkeur tussen een aantal varianten.

Lees verder