Mail: henkf@schoep.net   Tel: 06-53830259
Home   |   Blog   |   Profiel   |   Organisatieadvies   |   Management   |   Publicaties   |   Referenties   |   Contact
Organisatieadvies | Interim- & Projectmanagement

Bevlogen verbeteren!

 

Wat ik doe

Als organisatieadviseur en veranderspecialist help ik bestuurders, managers en professionals in zorg, welzijn en overheid, bij het 'koerszoeken' en vernieuwen, het realiseren van hun doelen en het verbeteren van de organisatie en de prestaties.

Een schoep is een blad van een turbine, watermolen of scheepsschroef en heeft als functie een bepaalde beweging te realiseren en te richten. Ik help organisaties beweging op gang te brengen en te sturen in de richting van de gewenste verandering. Mijn logo -een tot lijntekening omgewerkte eerste fase ontwerptekening van een schroef- staat daar symbool voor.

In bevlogenleiderschap.nl​ werk ik met Symbiosis Management Consultancy samen aan ‘Leidinggeven aan bevlogenheid’. We ontwikkelen programma's voor het beter functioneren van individuele medewerkers, teams en hun leidinggevenden en daarmee organisaties. Onze missie is om het beste uit mensen en organisaties te halen door een combinatie van meten en analyseren en gerichte interventies die bewezen effectief zijn.


Adviseren èn realiseren

U wilt uw voorgenomen besluit toetsen of weet nog niet precies welk besluit u gaat nemen?
Uw besluit staat vast en nu wilt u het ook echt realiseren?

Als adviseur help ik mijn opdrachtgevers om tot de kern van hun vraagstuk te komen en de oplossingsrichting te bepalen (vóór het besluit). Ná het besluit help ik organisaties bij de implementatie. Als veranderkundig implementatiespecialist en  (project)manager zorg ik er voor -samen met de medewerkers de staf en het management- dat besluiten worden uitgevoerd en de gewenste resultaten worden behaald. Als trainer en coach daag ik organisaties en hun mensen uit tot leren en ontwikkelen.

Managers èn professionals

In de zorg en de maatschappelijke dienstverlening gaat het erom de professionals in staat te stellen op de best mogelijke manier de vragen van hun cliënten te beantwoorden. Managers staan ten dienste van dit primaire proces. In het zoeken naar en het realiseren van oplossingen voor organisatieproblemen weet ik managers en professionals te verbinden en gezamenlijk resultaat te behalen. 

Mijn visie: niet motiveren, maar inspireren

Allerlei inspanningen die managers leveren om hun mensen te motiveren tot veranderingen werken vaak averechts. Ze houden geen rekening met de aanwezige intrinsieke motivatie die deze professionals hebben en die hen al in beweging zet. Professionals willen niet gemotiveerd, maar geïnspireerd worden.

Zij worden door hun manager geïnspireerd, wanneer deze weet aan te sluiten bij de eigen waarden en drijfveren en bij die van de professionals, en de beweging kan richten naar een doel met een verhaal waar ze in geloven.


"Er is sprake van een groeiend ‘oerconflict’ tussen de wensen van de managers om de werkprocessen te beheersen en de behoefte aan autonomie en welbevinden van medewerkers.
Deze spanning tussen enerzijds beheersing en control en anderzijds de roep om meer gemotiveerde, proactieve en creatieve professionals is mijn inziens hét organisatievraagstuk van de komende jaren."
Willem Eikelenboom (NHL)

"Je moet als professional je werk, je organisatie inrichten naar het ritme van de mensen voor wie je werkt."

Andries Baart
in: Zorg+Welzijn, 31 januari 2014 | jrg 20

 

"Een samenwerking is kansrijk wanneer mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is de opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen."

Edwin Kaats en Wilfrid Opheij
in: Leren samenwerken tussen organisaties - Samen bouwen aan allianties, netwerken, ketens en partnerships.
Kluwer, Deventer 2012