Mail: henkf@schoep.net   Tel: 06-53830259
Home   |   Blog   |   Profiel   |   Organisatieadvies   |   Management   |   Publicaties   |   Referenties   |   Contact

profiel

pasfoto Henk F. Schoep

Over mij

Als organisatieadviseur/trainer, manager/directeur en ook als onderzoeker en in mijn jaren als belangenbehartiger heb ik laten zien een ondernemende, resultaatgedreven, zorgvuldige, verbindende en besluitvaardige ontwikkelaar en veranderaar te zijn.

Ik heb diepgaande kennis van en ervaring in de zorg en aanpalende sectoren en op meerdere vakgebieden.

Hierdoor ben ik een gewaardeerd gesprekspartner voor beleidsmakers, bestuurders en management in overheid en maatschappelijke instellingen.

Verbinden en beweging

‘Verbinden’ en ‘beweging’ zijn voor mij kernwoorden. Het creëren van (ruimte voor) beweging is een kernactiviteit. Zonder beweging heeft sturen geen zin. In professionele organisaties ontstaat beweging vooral wanneer aangesloten wordt bij de ambitie en motivatie van de professionals. Verandering brengt dan plezier!

Ik heb een passie voor het verbinden van de inhoudelijke wereld van de uitvoerende professionals en de organisatiekundige van de managers. Dat uit zich door organisatievraagstukken te benaderen vanuit het primaire proces en de toegevoegde waarde die de organisatie aan zijn klanten wil leveren.

Ambities waarmaken

Meerwaarde wordt ervaren in de verbindingen die ik bij de benadering van vraagstukken leg tussen verschillende verwachtingen, besturingsniveaus en met andere vakgebieden dan van waaruit de vraag oorspronkelijk wordt ingestoken. Samen met het plezier dat betrokkenen bij het veranderproces beleven, helpt dit organisaties om hun ambities ook echt waar te maken.

Expertisegebieden *

 • Algemeen management
  • Ontwikkeling en implementatie van strategisch beleid
  • Samenwerking en fusie
  • Organisatieontwerp
 • Functioneel management
  • HRM en organisatieontwikkeling
  • Proces- en kwaliteitsmanagement
  • Financieel management
 • Veranderkunde
 • Projectmanagement


  * indien gewenst is een overzicht beschikbaar met concrete ervaringen

Opleiding

 • Post-Doctoraal Bedrijfskunde: Master Management Consultant (VU)
 • Sociologie (RuG), specialisatie: medische sociologie
 • School v.d. Journalistiek, Utrecht

Werkervaring

 • 2010 - zelfstandig gevestigd: Schoep Organisatieadvies & Management
 • 2011 - 2012 (interim) manager bedrijfsvoering en projecten somatische dienst GGZ Drenthe
 • 2009 - 2010 senior adviseur Pentascope, Hilversum/Groningen
 • 2007 - 2009 senior adviseur Zorg Consult Nederland, Bilthoven
 • 2004 - 2007 senior adviseur Think too Organisatieadviseurs, Groningen
 • 2000 - 2004 directeur/eigenaar, senior-adviseur organisatieadviesbureau Vezonn Consult BV, Groningen
 • 1997 - 2003 directeur branchevereniging VEZONN (vh. WZV-Groningen), Groningen
 • 1995 - 2000 directeur (financiën en beheer) SOW (beheerstichting van de WZV’s in Noord-Nederland), Groningen
 • 1993 - 2000 directeur branchevereniging WoonZorg Vereniging Drenthe (WZV-Drenthe), Groningen
 • 1992 - 1993 veranderingsmanager Stichting Philadelphia Voorzieningen (SPV), Vierhouten
 • 1988 - 1992 onderzoeker/adviseur t.b.v. gehandicapten- en ouderenzorg Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi), Utrecht
 • 1987 - 1988 junior-onderzoeker t.b.v. gehandicaptenzorg Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi), Utrecht
 • 1986 free-lance medewerker vakgroep Medische Sociologie t.b.v. onderzoeksproject "Samenwerking rond hulpverlening aan ouderen op wijknivo" Rijksuniversiteit Groningen (RuG)

Nevenfuncties

 • 2011 -         voorzitter PKN wijkgemeente Assen Noord - inmiddels gefuseerd met Assen Oost
 • 1998 - 2004 successievelijk voorzitter Provinciaal ZorgaanbiedersOverleg (PZO-Drenthe), voorzitter Regionaal ZorgaanbiedersOverleg (RZO) Zuid-West en Noord-Midden Drenthe (sector VV&T)
 • 1998 - 2002 lid Raad van Advies Zorgkantoor Drenthe (namens verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg)
 • 1997 - 2003 lid platform Regiovisie Ouderenbeleid Provincie Groningen
 • 1997 - 2003 lid platform Regiovisie Ouderenbeleid Provincie Drenthe

 

Gedragscode

Vanaf februari 2013 kunnen opdrachtgevers een beroep doen op het nieuwe stelsel van gedragscode, gedragsregels en tuchtrecht, dat o.a. door mijn beroepsvereniging - de Orde van organisatieadviseurs (Ooa) - is ingevoerd.

De nieuwe Gedragscode biedt de opdrachtgever de zekerheid dat de leden van de branche- en beroepsorganisaties zich conformeren aan de gezamenlijke regels voor deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk werken. De code moet bijdragen aan het op hoog niveau houden van de kwaliteit van de beroepsuitoefening het alert blijven op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisatieadviseurs. In de code zijn deze kernwaarden naar concrete gedragsregels vertaald.

Formeel is de code bedoeld om problemen in de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever te voorkomen en biedt hij handvatten voor de beoordeling van conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het nieuwe tuchtreglement sluit aan op de gedragscode. In geval van een conflict in de kennisintensieve dienstverlening kunt u terecht bij een nieuw, onafhankelijk tuchtcollege voor de toetsing van het handelen van de adviseur aan zijn/haar gedragscode.

Bij onduidelijkheden over, en eventuele overtreding van, de gedragscode door organisaties of leden van de vereniging is er de mogelijkheid dit voor te leggen aan de Commissie van Toezicht. Deze commissie zal een uitspraak doen met een daarbij geldend tuchtrecht.

 

Leveringsvoorwaarden

Mijn beroepsvereniging - de Orde van organisatieadviseurs (Ooa) - heeft voor zijn leden leveringsvoorwaarden opgesteld, die als richtlijn gebruikt kunnen worden en refereren aan de gedragscode. Hoewel deze leveringsvoorwaarden niet verplicht zijn, worden ze door mij wel gehanteerd.