Mail: henkf@schoep.net   Tel: 06-53830259
Home   |   Blog   |   Profiel   |   Organisatieadvies   |   Management   |   Publicaties   |   Referenties   |   Contact

referenties

referenties > Integratie van twee jeugdzorginstellingen

Integratie van twee jeugdzorginstellingen

In de aanloop om te komen tot dat wat nu JOOZT heet, werd duidelijk dat we binnen en buiten de betrokken organisaties met een aantal complexe vraagstukken te maken hadden. Valkenheide (Maarsbergen) en Bredervoort (De Glind) waren beiden onderdeel van de Leo Stichting Groep, maar in de praktijk waren er veel verschillen. In ieder geval in de beleving in de organisaties, maar ook de verschillende (lange) geschiedenissen en de andere werkgebieden (Utrecht en Gelderland) waren belangrijke gesprekspunten die verder uitgediept moesten worden.

Met begeleiding van Henk Schoep is de beweging gemaakt om de beide MT's dichter bij elkaar te brengen en is er een gezamenlijke visie tot stand gekomen. Om de feitelijke verbinding tot stand te kunnen brengen, moesten de uitgangspunten worden gedeeld door de belangrijkste stakeholders: binnen de omgeving van de provincie Gelderland, de provincie Utrecht, de Leo Stichting Groep en intern binnen de beide organisaties. Henk is erin geslaagd de MT-leden te prikkelen en bezieling in het proces te brengen. De kwaliteit van het primaire proces werd leidend en kwam boven de andere belangen te staan.

Vervolgens is er een nieuw organisatieontwerp ontwikkeld en is er een aanzet gegeven voor de inrichting van nieuwe bedrijfsprocessen.

De deskundige en enthousiaste begeleiding van Henk was hierin van grote meerwaarde. Zijn presentatiekwaliteiten hebben vervolgens binnen de organisaties energie opgeleverd om ook de 'werkvloer' te betrekken en in beweging te krijgen.

Henk Reimert, directeur
(nu directeur Maashorst - Koraalgroep)